กำหนดการจัดนิทรรศการ PROPAK ASIA ถูกเลื่อนออกไป

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณ

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า PROPACK ASIA ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในปีนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว

และเลื่อนกำหนดจัดนิทรรศการออกไปเป็นปีหน้า

เราจะแจ้งกำหนดการให้คุณทราบอีกครั้ง หากมีกำหนดการที่ชัดเจน