ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Aishin Industrial (Thailand) ได้รับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมทั้งกระบวนการขนถ่ายวัสดุเม็ด

(ตัวอย่าง)

แยกตามประเภทของอุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม

ปิโตรเคมี / เคมีภัณฑ์ทั่วไป

การแพทย์ / เวชภัณฑ์

เซรามิก

ยางทั่วไป / ยางรถยนต์

ผลิตเหล็ก

โลหะ / เครื่องจักร

เส้นใย / กระดาษ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปุ๋ย / สารเคมีทางการเกษตร / อาหารสัตว์

รถยนต์

การกำจัดของเสีย

แยกตามชนิดของวัสดุเม็ด

น้ำตาล

น้ำตาลทราย

ผงกาแฟ

นมพร่องมันเนย

ข้าวบาร์เล่ย์

สารสกัดจากใบชา

เกลือ

มอลต์

แป้งถั่วเหลือง

ข้าวขาว

ข้าวกล้อง

แป้งสาลี

โพลีคาร์บอเนต

ฝ้ายอะซิเตท

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

พอลิโพรพีลีน

เรซิ่นฟีนอลิก

เรซิ่น ABS

แผ่นเรซิ่น

ปูนขาว

ถ่านกัมมันต์

หินปูน

สารคาร์บอนจากขยะในเมือง

ซิลิกา

ปูนซีเมนต์

ถ่านโค้ก

คาร์บอนสีดำ

แคลเซียมคาร์บอเนต

ปูนปลาสเตอร์

MENU
PAGE TOP