Ball diverter valve

Ball diverter valve (Ball valve 3 ทิศทาง) ของบริษัท Aishin Industrial (Thailand) ได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะสำหรับการลำเลียงวัสดุเม็ด (Granular) โดยทำการวิเคราะห์ทางด้านแรงเค้นและปรับลดน้ำหนัก เพื่อให้สามารถลำเลียงวัสดุเม็ดได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่ใช้ในการลำเลียงของเหลวด้วย
นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ช่วยลดการบดอัดของวัสดุเม็ดที่มักเป็นปัญหาในตอนที่ขนส่งด้วยแรงดันอากาศอีกด้วย

◆แบบแปลนสินค้า / ตารางแสดงขนาดของอุปกรณ์

◆สเปคมาตรฐาน

  • วัสดุของส่วนที่มีการสัมผัสกับวัสดุเม็ด: SCS13
  • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้อยกว่า 100℃
  • แรงดันอากาศ: -0.05~+0.08MPa

*อาจมีกรณีที่นำเสนอ Spec ซึ่งต่างจากความต้องการของลูกค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันอีกครั้งหนึ่ง

◆คุณลักษณะพิเศษของรุ่น DBX Series