ประเภทของโรตารี่วาล์ว -4

โรตารี่วาล์ว คืออะไร (ความแตกต่างของปรถเภทซานิทารี่)

◆ความแตกต่าง

เราขอเสนอ 3 ประเภทที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

1. รุ่นเพลาด้านเดียว (One side shaft seal type)

โรตารี่รุ่นมาตรฐานของเราจะใช้ ประเภทเพลาด้านเดียว (one side shaft seal) โดยปกติแล้ว โรตารี่วาล์วจะมีเพลาและแบริ่งทั้ง 2 ด้าน แต่รุ่นนี้ไม่มีเพลาและแบริ่งที่ประตู ด้วยเหตุนั่นเองทำให้มีชิ้นส่วนที่น้อยชิ้น จึงทำให้สามารถทำ Clearance และดีไซน์ออกมาได้อย่างดี

2.รุ่นเพลาสองด้าน (Both side shaft seal type)

ในกรีนี้ที่สถานที่ติดตั้งมีความเสี่ยงสูง เรามักจะใช้รุ่นเพลาสองด้านที่มีแบริ่งติดที่ตัวโรตารี่วาล์ว และประตู พวกเราเรียกรุ่นนี้ว่า รุ่นเพลาสองด้าน  (Both side shaft seal type) เมื่อคุณเปิดประตู คุณจะเห็นเพลาที่ตัวโรตารี่วาล์ว และประตู หากคุณคาดว่าผลกระทบจากแรงดันและการกัดของวัตถุดิบจะมีผลต่อโรตารี่วาล์ว เราขอแนะนำรุ่นนี้

The door side VDO https://youtu.be/QL7XsK68aVY

3. รุ่นเพลาสองด้าน โดยใช้เพลาแท่งเดียว (Both side shaft seal type-Shaft through type)

รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ของ รุ่นเพลาสองด้าน โดยรุ่นนี้จะถูกเรียกว่า รุ่นเพลาสองด้าน โดยใช้เพลาแท่งเดียว จะติดตั้งเพลาและแบริ่งที่ประตู โดยไม่แยกเพลาเป็น 2 อัน เพลาจะยื่นยาวออกมาจากตัวโรตารี่วาล์วผ่านไปจนถึงประตู
อย่างไรก็ตาม รุ่นนี้สามารถรับแรงดัน และรับการกัดกร่อนของวัตถุดิบได้ดีมาก

ตารางเปรียบเทียบของแต่ละรุ่น

*1 ขึ้นอยู่กับสเป็คและสภาพแวกล้อม
*2 ในส่วนของประตูจะมีหลุม ทำให้วัตถุดิบสามารถเข้าไปสะสมในหลุมได้ เราจึงไม่แนะนำให้ใช้ประเภทนี้ในไลน์ผลิตอาหาร
*3 ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ กรุณาปรึกษากับเรา

Next Mail Magazine.

  • Summary of Aishin Rotary Valve