ความรู้สึกของพนักงาน

ชื่อและนามสกุล: วศิน จันทร์ย้าย

แผนก: ฝ่ายผลิต

หน้าที่ที่รับผิดชอบ: ผลิตโดยใช้เครื่อง Lathe อเนกประสงค์

วันที่เข้าทำงาน: วันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2019

 

เข้าทำงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2019 โดยเป็นผู้รับผิดชอบด้านงานกลึง กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานให้เป็น 0% หากปราศจากข้อผิดพลาดแล้วจะทำให้คุณภาพของงานดีขึ้น อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้นได้ในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้จงได้ ซึ่งการได้ทำงานที่บริษัทนี้ก็ได้พบเจอเพื่อนร่วมงานที่มีความใจดีและมีความเป็นมิตร อีกทั้งยังมีความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก จึงรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้

ชื่อและนามสกุล: กมลชนก สลามัดเจริญ

แผนก: ฝ่ายผลิต

หน้าที่ที่รับผิดชอบ: ล่าม / จัดซื้อ

วันที่เข้าทำงาน: วันที่ 20 สิงหาคม ปี 2018

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีชื่อเล่นว่า Nasurin ทำงานเป็นล่ามภายในบริษัท

และไม่เพียงแต่ล่ามเท่านั้น ยังทำงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่จำเป็นต่อการผลิตอีกด้วย

แม้เริ่มแรกจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ผลิตหรืออุตสาหกรรมของบริษัทเลย แต่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีจึงทำให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้น

ไม่เพียงแค่การสอนงานเท่านั้น แต่ยังได้รับการสนับสนุนในด้านอื่นจากบริษัทจึงทำให้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจ

เนื่องจากบริษัทสนับสนุนด้านการเรียนภาษาด้วย จึงตั้งใจว่าในอนาคตจะพัฒนาระดับของภาษาให้มากขึ้นในฐานะที่เป็นล่ามและตั้งใจทำงานโดยมีเป้าหมายในการเรียนรู้ความรู้เฉพาะทางให้มากขึ้น

ชื่อและนามสกุล: วาสนา วาปีเน

แผนก: ฝ่ายกิจการทั่วไป

หน้าที่ที่รับผิดชอบ: งานด้านโลจิสติกส์ / สั่งซื้อ

วันที่เข้าทำงาน: วันที่ 26 สิงหาคม ปี 2019

เข้าทำงานที่บริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2019 โดยรับผิดชอบด้านการนำเข้าและส่งออกซึ่งรวมถึง BOI โดยปัจจุบันทำหน้าที่ในการสั่งซื้อ แม้จะเพิ่งทำงานได้ไม่นาน แต่ก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เป็นอย่างดี

พนักงานในบริษัท Aishin Industrial (Thailand) มีความสนิมสนมกันมากและทุกคนตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง แม้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตโดยตรง แต่จากภาพที่ได้เห็นทำให้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตมากขึ้น

สมัครงาน

ตำแหน่ง

ช่างกลึง

เพศ

ชาย

อายุ

20 -30 ปี

ที่จำเป็นต้องมี

ใบขับขี่

รายละเอียด

–          ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องกลึงManual อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปใน1 บริษัท

–          ผู้ที่เปลี่ยนงานน้อยกว่า 3 ครั้ง

–          ผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

เงินเดือน

เงินเดือนพื้นฐาน + ค่าเดินทาง = 19,000 บาท

ค่าล่วงเวลา

คำนวณตามกฎหมายแรงงาน

เงินช่วยเหลือค่าอาหาร

30 บาท/วันทำงาน

ประกันภัย

ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ

เงินเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง

ช่างประกอบ

เพศ

ชาย

อายุ

20 -30 ปี

ที่จำเป็นต้องมี

ใบขับขี่

รายละเอียด

–          ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานกับการประกอบชิ้นงาน (งานประกอบ) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปใน1 บริษัท

–          ผู้ที่เปลี่ยนงานน้อยกว่า 3 ครั้ง

–          ผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

เงินเดือน

เงินเดือนพื้นฐาน + ค่าเดินทาง = 18,000 บาท

ค่าล่วงเวลา

คำนวณตามกฎหมายแรงงาน

เงินช่วยเหลือค่าอาหาร

30 บาท/วันทำงาน

ประกันภัย

ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ

เงินเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมเครื่องMachining Center

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -35 ปี

ที่จำเป็นต้องมี

ใบขับขี่

รายละเอียด

–          ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องMachining Center อย่างน้อย2ปีขึ้นไปใน 1 บริษัท

–          ผู้ที่มีความรู้ทางด้านG-Code และ อินเตอร์เฟซ

–          ผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

เงินเดือน

เงินเดือนพื้นฐาน + ค่าเดินทาง = 20,000 บาท (ต่อรองได้)

ค่าล่วงเวลา

คำนวณตามกฎหมายแรงงาน

เงินช่วยเหลือค่าอาหาร

30 บาท/วันทำงาน

ประกันภัย

ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ

เงินเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ:Sarinya/สรินยา

Mail:aishin.hr@gmail.com