What is the rotary valve? 5 ออฟชั่น

บริษัทไอชินอินดรีสเทียล จะมีออฟชั่นสำหรับโรตารี่วาล์ว เพื่อความเหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ และระบบต่าง ๆ ของลูกค้า

 

1:ด้านความปลอดภัย

limit switch ที่ประตู(ประเภทซานิทารี่)

เมื่อเปิดประตู ลิมิตสวิตซ์จะทำงาน ทำให้โรเตอร์ของโรตารี่วาล์วหยุดหมุน

2:การรับมือกับวัตถุดิบ

Staffing BOX Purge Nozzle

ด้านข้างของโรตารี่วาล์ว จะมี Air purge ทำหน้าที่ลดการยึดเกาะของผงแป้ง

 

Rotor blow nozzle

ด้านในของโรเตอร์จะมี Air purge ทำหน้าที่ลดการยึดเกาะของผงแป้ง

 

การบลัฟด้านใน(เฉพาะส่วนที่สัมผัสกับผงแป้งรุ่นสแตนเลท)

บัพด้านในให้เรียบเนียน ช่วยในเรื่องของการลดการยึดเกาะของผงแป้ง

สามารถเลือกได้ #300และ #400  2 แบบเท่านั้น

Anti-trap shoot(รับมือกับวัตถุดิบที่มีการกัดกร่อน)

ลักษณะเป็นแผ่น เล็กกว่าหน้าแปลนสวมลงบนหน้าแปลน จะช่วยลดการรับเข้าของวัตถุดิบ

ด้วยการลดปริมาณการนำเข้าของวัตถุดิบ ทำให้วัตถุดิบที่มีอนุภาคใหญ่ที่นำเข้าไปในโรตารี่วาล์วได้น้อยลง ด้วยวิธีนี้จะทำให้สามารถลดการกัดกร่อนของวัตถุดิบได้

3:การรับมือกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

Shaft seal air purge(เช่น การรั่วของอากาศออกไปด้านนอก เป็นต้น)

พวกเราจะเพิ่ม air purge และ lantern ring เข้าไปเพื่อลดการรั่วไกลของกาศไปสู่ด้านนอก

โปรดระมัดระวัง หากใช่ออฟชั่นนี้ ไม่ควรล้างด้านในของ shaft ด้วยน้ำ

Air vent nozzle(รับมือกับความต่างของแรงดันอากาศ)

แรงดันอากาศที่สะสมอยู่ด้านในโรตารี่วาล์จะถูกดึงออกมา ทำให้การไหลของวัตถุดิบดีมากขึ้น

 

การติดตั้งแบริ่งที่สามารถเติมจาระบี(รับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง)

การติดตั้งแบริ่งที่มีหัวอัดจาระบี จะทำให้แบริ่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

※โปรดระวัง หากคุณละเลยการเติมครีมลงไปในแบริ่ง จะทำให้เกิดความเสียหายได้

คุณสมบัติที่สามารถรับมือในภาพแวดล้อมของการป้องกันการระเบิด

เพื่อนสนับสนุนระดับการป้องกันการระเบิดที่ลูกค้ากำหนดมา จะมีการใช้เกียร์มอเตอร์ที่สามารถกันระเบิดได้เป็นต้น และการเลือกเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและชิ้นส่วนพลาสติก (safety cover, name plate, air tube) จะถูกเปลี่ยนไปใช้สแตนเลท หรือเหล็ก

 

Direct drive

ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถใช้การขับด้วยโซ่ (Chain drive) และ Sprocket ได้จะมีการใช้รุ่น Direct drive แทน โปรดระวังหากใช้รุ่น Direct Drive แล้วไม่ใช้ Inverter จะไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วของรอบหมุนได้

4:สำหรับไลน์อาหาร

Food compatible packing

คุณสามารถเลือกซีลต่าง ๆ สำหรับอาหาร มาตรฐาน JIS (Grand packing, oil seal, seal ring, O-ring)

สามารถขอใบรับรองได้(ไม่สามารถเลือกภาษาได้)

หากท่านมีความต้องการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาเข้ามาปรึกษาพวกเรา

※เนื้อหาข้างต้น จะถูกเลือกให้เหมาะสมกับสถาพแวดล้อมที่ติดตั้ง และวัตถุดิบของลูกค้า โดยจะทำการปรึกษาหารือกันก่อนจะสรุปคุณสมบัติต่าง ๆ

โปรดระวัง ทั้งนี้ออฟชั่นที่ถูกเลือก พวกเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่