บริษัท Aishin Industrial (Thailand) ให้บริการซ่อมบำรุงและสับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ของอุปกรณ์ในกลุ่มบริษัท AISHIN ที่จำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน

กรณีที่ไม่สามารถทำการซ่อมบำรุงที่หน้างานได้แล้ว เราสามารถนำอุปกรณ์เข้ามาที่โรงงานเพื่อทำการซ่อมบำรุงได้เช่นกัน

เราให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

*บริการซ่อมบำรุงที่หน้างานจะจำกัดแค่เฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น

◆รูปภาพของพื้นที่ซ่อมบำรุง

คลิกเพื่อขยาย